Udostępnianie dokumentów przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 10 lutego 2013 r. weszła w życie decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach jego działalności administracyjnej (Dz.UrzUEC.2013.38.2). Każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w jednym z państw członkowskich ma prawo dostępu do dokumentów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach jego działalności administracyjnej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnieniu stoi na przeszkodzie potrzeba zabezpieczenia:
a) interesu publicznego w zakresie:
– bezpieczeństwa publicznego,
– obrony i spraw wojskowych,
– stosunków międzynarodowych,
– polityki finansowej, walutowej lub gospodarczej Unii albo jednego z państw członkowskich;
b) prywatności i nienaruszalności jednostki, w szczególności w zakresie zastosowania przepisów prawa Unii dotyczących ochrony danych osobowych.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odmawia dostępu do dokumentu, jeżeli jego ujawnieniu stoi na przeszkodzie potrzeba zabezpieczenia:
– interesów gospodarczych określonej osoby fizycznej lub prawnej, w tym w odniesieniu do własności intelektualnej,
– postępowań sądowych lub opinii prawnych,
– skuteczności kontroli, śledztwa lub audytu.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer