Ugoda w postępowaniu administracyjnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Postępowanie administracyjne może zakończyć się także ugodą, ale dojdzie do niej bardzo rzadko, gdyż to nie jest ugoda pomiędzy organem administracji publicznej a stroną, tylko ugoda między dwoma stronami występującymi przed organem administracji publicznej, jeśli ich interesy są sprzeczne !!

Jeśli uprawnienia bądź obowiązki w danej sprawie są niepodzielne, to ugoda wtedy jest bezprzedmiotowa; uprawnienia czy obowiązki muszą być podzielne. Przykład: ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych – tu pojawia się problem administracyjnego wymeldowania, jeden małżonek żąda wymeldowania drugiego – czy tu można zawrzeć ugodę ? – nie, gdyż wymeldowanie jest niepodzielne, chyba że jeden z małżonków żądałby wymeldowania drugiego w dni parzyste, a sam w te dni mieszkałby tam. Dlatego ta ugoda jest rzadko stosowana, poza tym przesłanki ugody są skomplikowane, niejasne.

More to explorer