Ułatwienia dla niepełnosprawnych w dostępie do niektórych miejsc

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 lutego 2013 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013, poz. 73). Celem przedmiotowej ustawy jest zniesienie ograniczeń w zakresie wstępu osób niepełnosprawnych z psami asystującymi do parków narodowych i rezerwatów przyrody, jak również na plaże i kąpieliska. Takie ograniczenia bowiem są, zdaniem ustawodawcy, dyskryminujące w stosunku do osób niepełnosprawnych.

Zmiana w art. 1 przedmiotowej nowelizacji zakłada modyfikację art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy o ochronie przyrody, poprzez uzupełnienie tego przepisu o kolejną normę przewidującą zwolnienie od zakazów określonych w przywołanym art. 15 ust. 1, w zakresie dopuszczenia możliwości wstępu psa asystującego wraz z osobą niepełnosprawną na obszar parku narodowego albo rezerwatu przyrody objętych ochroną ścisłą lub czynną. W art. 2 niniejszej ustawy wprowadzana jest zmiana w art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych precyzująca, iż osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz na plaże i kąpieliska.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.lukaszmizera.pl

More to explorer