Umowne ustroje majątkowe

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W formie aktu notarialnego wspólność majątkową małżeńską można w następujący sposób przekształcić:

1. ograniczyć
2. rozszerzyć
3. ustanowić rozdzielność
4. ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

Można tego dokonać przed zawarciem małżeństwa, a także można ją zmieniać w trakcie trwania małżeństwa.

Taka umowa jest skuteczna w stosunku do osób trzecich, jeśli zawarcie i jej rodzaj były tym osobom wiadome.

More to explorer