Umowy międzynarodowe Polski z Guernsey i Jersey w sprawie wymiany informacji podatkowych już obowiązują

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 listopada 2012 r. weszły w życie dwie umowy międzynarodowe: umowa między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 1050) oraz umowa między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzona w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 1057).

Umowy spełniają wszystkie aktualne standardy OECD w obszarze wymiany informacji podatkowych. Stanowią więc podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdujących się w posiadaniu banków, innych instytucji finansowych oraz od wszelkich osób, m.in. przedstawicieli i zarządców (działających jako pełnomocnicy lub powiernicy). Umowy wprowadzają nowe mechanizmy mające ograniczyć możliwość unikania opodatkowania. Dużo trudniej będzie uniknąć zapłacenia podatku przez obywateli jednego państwa przebywających na terytorium drugiego państwa (chodzi o państwa-strony powyższych umów międzynarodowych). W przypadku Polski umowa z Guernsey dotyczy podatku CIT, PIT i VAT, a w przypadku Guernsey – podatku dochodowego oraz podatku od zysków ze sprzedaży nieruchomości („dwellings profits tax”). Natomiast umowa z Jersey w przypadku Polski będzie mieć zastosowanie do podatku CIT, PIT i VAT, a w przypadku Jersey – podatku dochodowego oraz podatku od dóbr i usług.

Należy wspomnieć, że Guernsey i Jersey są terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii i chociaż nie stanowią niepodległych państw, to prowadzą swoją własną politykę finansową i podatkową niezależną od Londynu, więc stąd wynikła potrzeba podpisania umów międzynarodowych przez Polskę. Guernsey i Jersey co ciekawe nie należą do Unii Europejskiej.

More to explorer