Unia Europejska proponuje podniesienie wieku emerytalnego państw członkowskich

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim Unii Europejskiej podnoszenie wieku emerytalnego. Wynika to z faktu drastycznego obniżenia przyrostu naturalnego w państwach członkowskich. Dodatkowo okazuje się, że lista najczęstszych chorób począwszy od wylewów po zawały serca włączając nowotwory i kataraktę wciąż się powiększa. Powyższe przyczyny stanowią bezpośredni powód do zastanowienia się Komisji europejskiej nie tylko nad system emerytalnym, lecz również nad rozwiązaniami finansowymi dla opieki medycznej w najbliższych latach.

Zdaniem Komisji Europejskiej okres emerytury nie powinien być dłuższy niż średnio jedna trzecia dorosłego życia mieszkańców Unii Europejskiej. Zaniechanie podniesienia wieku emerytalnego przez kraje członkowskie może w niedalekiej przyszłości grozić bolesnymi kombinacjami niższych i wyższych składek –  cytuje „FTD” z projektu Zielonej Księgi KE w sprawie polityki emerytalnej.

Obecnie średni wiek emerytalny utrzymuje się na poziomie nieco ponad 60 lat i jest niższy niż w krajach wysoko uprzemysłowionych należących do OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), gdzie wiek emerytalny jest odpowiednio wyższy. Dla mężczyzn wynosi on 63,5 roku, dla kobiet natomiast 62,3 roku. Aktualnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej przypadają trzy osoby pracujące na jednego emeryta. Wedle prognoz Komisji Europejskiej w 2030 roku stosunek ten wyniesie jeden do dwóch, zaś w 2060 roku emeryci będą większością: trzy osoby zawodowo czynne będą musiały pracować na czterech emerytów.

Zdaniem Komisji Europejskiej nieznaczne wydłużenie okresów aktywności zawodowej może złagodzić ten problem. Unia Europejska w roku 2005 powzięła zamiar podniesienia wieku emerytalnego do 65 lat. Decyzja ta stanowi jeden z fundamentów strategii gospodarczej Unii Europejskiej do 2020 roku, kiedy założyła, że 75 % obywateli państw członkowskich pomiędzy 18. a 65. rokiem życia będzie czynna zawodowo.

Komisja Europejska proponuje również automatyczne dopasowywanie wieku emerytalnego do średniej długości życia mieszkańców UE. Szacuje, że w 2060 roku Europejczycy będą żyli przeciętnie o siedem lat dłużej niż obecnie. Oznaczałoby to, że średni wiek emerytalny musiałby zostać podniesiony o cztery lata i osiem miesięcy – z 65 lat do około 70 lat, aby Europejczycy nie spędzali na emeryturze więcej niż jednej trzeciej swego dorosłego życia.

More to explorer