Uproszczenie mechanizmu pomocy państwa na ratowanie firmy

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 20 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1263). Zmiana zakłada głównie, że pomoc udzielona przedsiębiorcy będzie mogła przekroczyć równowartość 10 mln euro, a także że procedura ubiegania się o pożyczkę zostanie znacznie uproszczona.
Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności dostosowania przepisów prawa polskiego do prawa unijnego. Uchylono również przepis przewidujący skomplikowaną procedurę składania wniosków o pomoc państwa. Zmiana ma umożliwić adekwatne do potrzeb, a zarazem elastyczne reagowanie Ministra Skarbu Państwa na zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorców w warunkach kryzysu finansowego.

More to explorer