Uproszczenie przepisów o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

16 grudnia 2012 r. weszła w życie większa część przepisów nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1256). Została uproszczona procedura wydawania decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Wprowadza także inne zasady wykonywania przez zarządców dróg obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych (miejsc na światłowody) w razie przebudowy lub remontu drogi oraz zmienia definicję regionalnej sieci szerokopasmowej. Uchwalona w 2010 r. ustawa miała zapewnić rozwój dostępu do telekomunikacji, w szczególności do szerokopasmowego internetu, m.in. przez opracowanie prawno-ekonomicznych warunków budowy sieci nowej generacji. W ciągu dwóch lat jej obowiązywania pojawiły się problemy m.in. z decyzjami dotyczącymi lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, możliwości wykorzystywania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej czy zasad związanych z realizacją obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych w przypadku przebudowy dróg przez zarządcę i stąd ta nowelizacja.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w ustawie o drogach publicznych, Prawie budowlanym i Prawie telekomunikacyjnym. Przepisy dotyczące inwentaryzacji zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej wejdą w życie dopiero 1 kwietnia 2013 r.

Źródło: www.prezydent.pl

More to explorer