Urlop na żądanie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W ustawodawstwie Polskim odnajdujemy prawo do urlopu na żądanie. Każda pracująca osoba ma prawo by cztery razy w roku kalendarzowym skorzystać z takiego urlopu.

Istnieje wiele różnic między zwykłym urlopem wypoczynkowym, a urlopem na żądanie. Ostatni z wymienionych przysługuje każdemu pracownikowi, który nie wykorzystał jeszcze limitu urlopu wypoczynkowego. Dzieje się tak dlatego, że urlop na  żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Czyli z ustalonej liczby dni urlopu wypoczynkowego, cztery dni przeznaczone są na urlop na żądanie. Główną różnica między urlopem na żądanie, a urlopem wypoczynkowy jest to, że pracownik w dowolnym dniu ma możliwość wystąpienia o urlop na żądanie, czego nie może zrobić w przypadku zwykłego urlopu wypoczynkowego. Jeśli chodzi o urlop na żądanie pracownik nie ma konieczności podawania powodów, które uniemożliwiają mu przybycie do pracy. Osoba pracująca sama decyduje, czy chce wykorzystać cztery dni pod rząd, czy woli rozdzielić swój urlop na poszczególne dni.

Pracodawca jest zobligowany do przestrzegania tego prawa. Jednak w szczególnych okolicznościach, pracodawca może nie zezwolić na urlop na żądanie, występują one gdy w zakładzie pracy zaistnieją wyjątkowe potrzeby, które przy nieobecność pracownika mogłyby spowodować poważne zakłócenia toku pracy w firmie. Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby, także nie uzyska urlopu na żądanie ponieważ niezdolność do pracy wyłącza możliwość korzystania z urlopu zgodnie z jego przeznaczeniem. Czyli udzielenie urlopu w okresie niezdolności do pracy- choroby jest niezgodne z prawem, nawet wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę.

Wniosek o urlop na  żądanie osoba pracująca może złożyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia urlopu, przed godziną rozpoczęcia pracy. Zgłaszanie urlopu w trakcie dnia pracy jest niedopuszczalne. Pracownik ma możliwość zgłoszenia urlopu na żądanie drogą telefoniczną, pocztą mailową, może stawić się osobiście lub poprzez wniosek pisemny. W ustawie nie jest ściśle określone to w jakiej formie powinien być taki wniosek. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, pracownik bez dopełniania jakichkolwiek formalność może skorzystać z urlopu w wybrane przez siebie dni.

Urlop na żądanie nie jest uzależniony od wymiaru godzinowego pracownika. Osobom pracującym 24 godziny na dobę jak i tym które pracują 2 godziny na dobę, przysługuje tyle samo dni urlopu na  żądanie. Urlop ten nie jest także zależny od stażu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy art. 167.3  pracownik nie może przekroczyć 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Ustawodawca podkreśla, że jest to niezależne od liczby pracodawców, z którym pracownik w danym roku jest kolejno związany stosunkami pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie skorzysta z czterech dni urlopu na żądanie, wówczas urlop ten nie przechodzi na następny rok.  Jednak od  następnego roku staje się zwyczajnym zaległym urlopem wypoczynkowym. Czyli nie przechodzi on jako urlop na żądanie, pracownik nie ma zatem prawa, aby mieć 8 dni urlopu na żądanie, nawet jeśli nie wykorzysta go w poprzednim roku.

More to explorer