Urlop „tacierzyński” w 2012 roku

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Urlop „tacierzyński” to potoczna nazwa urlopu macierzyńskiego przysługująca ojcu dziecka. Prawo do tego urlopu jest stosunkowo nowym przywilejem, gdyż obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Od 1 stycznia 2012 roku urlop ojcowski osiągnął swój docelowy wymiar dwóch tygodni.
Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego urlop ten jest okresem ochronnym, co oznacza, że w trakcie trwania urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Jednak nie dotyczy to sytuacji, kiedy ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy, a także jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika- ojca, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.
Urlop ojcowski jest urlopem płatnym i można go wykorzystać do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

More to explorer