Ustawa budżetowa na ten rok weszła w życie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Główne założenia makroekonomiczne tegorocznej ustawy budżetowej przewidują m.in. wzrost gospodarczy na poziomie 2,5 proc. oraz deficyt budżetowy w kwocie nie większej niż 35 mld zł. Przyjęto też, że deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 3 proc., a stopa bezrobocia na koniec 2012 r. wyniesie 12,3 proc. Ponadto w budżecie uwzględniono prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,8 proc.

W budżecie państwa na 2012 r. limit wydatków ustalono na kwotę 328 mld 765 mln 688 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest w wysokości 293 mld 766 mln 128 tys. zł. Wyodrębniono także budżet środków europejskich, którego łączne wydatki wynoszą 77 mld 104 mln 59 tys. zł, a dochody – 72 mld 570 mln 113 tys. zł. Wysokość deficytu została ustalona na 4 mld 533 mln 946 tys. zł.

Zgodnie z ustawą źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetowego, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa 31 grudnia 2011 r., przychody ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, a także z prywatyzacji, kredytów i pożyczek oraz z innych źródeł.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer