Weterani uprzywilejowani

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu dzisiejszym, tj. 30 marca 2012 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. 2011, Nr 205, poz. 1203). Ustawa ta była oczekiwana od dłuższego czasu. Wprowadza ona wiele przywilejów dla weteranów m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną. Weteranem działań poza granicami państwa (tak nazywa uprzywilejowanych weteranów ta ustawa) może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:
1) misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
2) grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Ustawa wskazuje dwie grupy weteranów działań poza granicami państwa – weteranów i weteranów poszkodowanych. Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze. Weteranom i weteranom poszkodowanym, a także ich najbliższym, ustawa daje prawo do bezpłatnej pomocy psychologicznej poza kolejnością w placówkach podległych np. MON i MSW (weterani poszkodowani mają także prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, nie tylko pomocy psychologicznej w każdej placówce publicznej). Każdy weteran będzie też mógł zostać umieszczony w Domu Weterana w Lądku Zdroju. 29 maja został ustanowiony Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Weteranom poszkodowanym będzie przysługiwać pomoc finansowa na naukę od etapu szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku żołnierzy) lub studiów (pozostali weterani). Rocznie na ten cel będzie można otrzymać maksymalnie czterokrotność najniższej emerytury. Pomoc będzie musiała zostać zwrócona, jeśli weteran nie ukończy nauki.

Ponadto weteranom poszkodowanym otrzymującym rentę inwalidzką, ustawa przyznaje ulgi na przejazdy komunikacją miejską (50 proc.) oraz koleją i autobusami (37 proc.). Poszkodowani weterani otrzymujący emeryturę bądź rentę inwalidzką, będą mogli otrzymać specjalny dodatek pieniężny zależny od doznanego uszczerbku. Dodatkowo poszkodowani weterani żołnierze i funkcjonariusze ABW i AW, a także wszyscy weterani z wojska i tych służb, którzy skończyli 65 lat, będą mogli otrzymać zapomogi w przypadku złej sytuacji materialnej.

More to explorer