Więcej sędziów w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 września 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) Nr 741/2012 zmieniające Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i załącznik I do tego protokołu z dnia 11 sierpnia 2012 r. (Dz.UrzUEL.2012.228.1), które zwiększa m.in. ilość sędziów Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13 do 15.

Doprecyzowano także, ze sędziowie Trybunału wybierają spośród siebie prezesa i wiceprezesa na okres 3 lat, których mandat jest odnawialny. Uregulowano funkcję wiceprezesa (m.in. zastępuje on prezesa). W związku ze zwiększeniem liczby sędziów Wielkiej Izby uregulowano od teraz, iż obrady Wielkiej Izby są ważne, gdy zasiada 11 sędziów, a pełnego Trybunału gdy zasiada 17 sędziów.

Nowością jest wprowadzenie instytucji sędziów „ad interim”. Parlament Europejski i Rada mogą ustanowić w sądach wyspecjalizowanych instytucję sędziów ad interim w celu zastępowania nieobecnych sędziów, którzy wprawdzie nie są dotknięci inwalidztwem uznanym za całkowite, ale do których odnosi się trwała przeszkoda w wykonywaniu obowiązków uniemożliwiająca im udział w rozpoznawaniu spraw. W takim przypadku Parlament Europejski i Rada ustalają zasady mianowania sędziów ad interim, ich uprawnienia i obowiązki, warunki wykonywania ich obowiązków oraz okoliczności skutkujące zakończeniem ich wykonywania. W załączniku do powyższego protokołu również dodano możliwość ustanawiania sędziów „ad interim”  w Sądzie do spraw Służby Publicznej.

More to explorer