Wiekowe przepisy BHP utraciły swą moc

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

22 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie rozporządzeń Ministra Gospodarki: z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz.U.2013, poz. 12) oraz z dnia 13 grudnia 2012 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U.2013, poz. 13).

Uchylone zostały rozporządzenia:
– ministrów: pracy i opieki społecznej, przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego, górnictwa i energetyki, przemysłu rolnego i spożywczego, żeglugi, komunikacji, budownictwa oraz zdrowia z 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy (Dz.U. nr 25, poz. 223 ze zm.) oraz
– ministrów: pracy i opieki społecznej, przemysłu ciężkiego oraz zdrowia z 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. nr 22, poz. 174).

Uchylane rozporządzenia regulowały czynności związane z obsługą suwnic elektrycznych i sprężarek powietrznych, jak też kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu suwnicowego.

Od tej pory kwestie związane z tą tematyką regulować będą ogólne przepisy Kodeksu Pracy , jak również przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer