Wielość tytułów wykonawczych cz. I

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ważna kwestia związana z prowadzeniem egzekucji to możliwość uzyskiwania więcej niż jednego tytułu wykonawczego na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika.

Chodzi tutaj o sytuację z art. 793 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC):
W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.


Zasadą jest jeden tytuł egzekucyjny = jeden tytuł wykonawczy. Ma to zabezpieczać uprawnienia i interesy wszystkim dłużnikom, żeby nie zdarzyło się, że jeden wierzyciel będzie w oparciu o ten sam tytuł wykonawczy u różnych komorników będzie egzekwował należności z różnego majątku, a w konsekwencji uzyska więcej niż jednorazowe zaspokojenie. Z punktu widzenia praktyki ta zasada jest czasami niemożliwa do zachowania.

Dalsze tytuły wykonawcze są po to, aby móc prowadzić egzekucję z dalszego majątku – na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika i to powinno wynikać z treści klauzuli tzn. z jakiego powodu został wydany ten dalszy tytuł wykonawczy. Wprost z przepisu wynika, że oznacza się cel, do którego ma służyć dalszy tytuł wykonawczy. Cel jest taki, aby było wiadomo, że jak ktoś wystąpi do sądu o wydanie dalszego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z nieruchomości jednego z trzech dłużników solidarnych, położonej na drugim końcu Polski, to wydaje się taki tytuł i z tym celem. Tego tytułu wykonawczego nie można zanieść do komornika przeciwko innemu dłużnikowi niż uwidoczniony w tytule egzekucyjnym i nie można prowadzić egzekucji z nieruchomości położonej gdzie indziej. Jest tu ograniczenie możliwości prowadzenia egzekucji. Poza ten cel nie można wychodzić składając wniosek o kontynuując egzekucję.

Jeżeli chodzi o możliwości prowadzenia takiej egzekucji, to trzeba złożyć stosowny wniosek do sądu. Są dwa typy postępowania wśród sędziów, tzn. co zrobić gdy nie jest wskazany cel, któremu ma służyć ten kolejny tytuł wykonawczy? Jeżeli nie jest wskazany cel, to taki wniosek jest oddalany (to jest powszechne podejście sędziów, z uwagi na krótki termin w jakim ma być nadana klauzula), gdyż mimo, że z przepisów wynika, że cel ma wskazać postanowieniu o nadaniu klauzuli sąd, to żeby sąd go mógł wskazać, musi on być najpierw wskazany przez wierzyciela. Drugi sposób działania sądu to wezwanie do określenia tego celu pod rygorem oddalenia (ale to jest raczej upadająca metoda). Zatem wierzyciel ma zawsze obowiązek wskazania we wniosku tego celu, któremu ma służyć dalszy tytuł wykonawczy.

More to explorer