Władza rodzicielska

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zasadą jest, iż władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym zakresie, bez względu na to, czy są oni małżeństwem bądź czy razem zamieszkują. W sytuacji więc rozłączenia rodziców posiadających pełną władzę rodzicielską, oboje zachowują w zasadzie uprawnienia i obowiązki z niej wynikające. W pewnych jednak warunkach może wówczas nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. W takich przypadkach sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Kiedy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom? Jakie są przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej? Na czym może polegać ograniczenie władzy rodzicielskiej? Co sąd powinien brać pod uwagę przy wyborze rodzica, któremu pozostawi pełnię władzy rodzicielskiej?

More to explorer