Wniesienie wkładów w spółce z o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego muszą zostać w całości wniesione przed zarejestrowaniem spółki. Mogą to być wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty), w przypadku których mamy kryterium zdolności aportowej, czyli wymagania odnośnie możliwości wniesienia danego przedmiotu wkładu niepieniężnego.
Wyróżniamy dwa podstawowe kryteria zdolności aportowej:
1) zbywalność – przedmiot wkładu niepieniężnego musi być zbywalny,
2) musi posiadać wartość bilansową – musi istnieć możliwość wyceny tego aportu i umieszczenia go w bilansie spółki.
Wskazuje się także na różne dodatkowe kryteria, np. kryterium pomocniczym jest dostępność i przydatność dla spółki, przy czym nie ma ono istotnego znaczenia przy sp. z o.o. Ono będzie miało znaczenie przy spółce akcyjnej, bo tam trzeba to umotywować dodatkowo w sprawozdaniu założycieli. Inne kryterium to zdolność likwidacyjna.

More to explorer