Wnoszenie wkładów do spółki komandytowo-akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trzeba tu rozróżnić komplementariuszy od akcjonariuszy.

Jeżeli chodzi o komplementariuszy jako wspólników osobowych, to nie ma ograniczeń co do przedmiotu wkładu, bo stosujemy przepisy o spółce jawnej. Nie ma też terminu, w jakim ten wkład ma być wniesiony, więc nie musi on być wniesiony przed rejestracją. Jeżeli nie ma w statucie terminu, to niezwłocznie po wezwaniu przez spółkę komplementariusz powinien wnieść wkład. Jeżeli chodzi o akcjonariuszy, to w przypadku wnoszenia wkładu, kapitał zakładowy powinien być opłacony w ¼ przed rejestracja, bo stosujemy przepisy o spółce akcyjnej. Nabiera tu znaczenia podmiotowość spółki osobowej, a raczej jej brak przed rejestracją, bo trzeba tu na kogoś te wkłady przenieść. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dorobku nieobowiązującego już Kodeksu Handlowego, bo wtedy mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że jak się tworzyło sp. z o.o, lub akcyjną, to też trzeba było wkłady wnieść, a nie było spółki w organizacji. Przyjmowano więc, że przed rejestracją istnieje spółka cywilna, a spółka stawała się właścicielem wkładów w momencie rejestracji, tak więc analogicznie w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej wkłady przed rejestracją należałoby traktować jako współwłasność łączną. Musimy też podać do Krajowego Rejestru Sądowego jaka część kapitału została wpłacona. Jeżeli chodzi o komplementariuszy, to art. 132 Kodeksu Spółek Handlowych mówi, że mogą oni wnieść wkład na kapitał zakładowy lub inne fundusze. Powstaje pytanie, czy komplementariusz ma swobodę wyboru, na który z tych kapitałów ma wnosić wkład. Czy komplementariusz jako wspólnik osobowy zawsze musi wnieść wkład na inne fundusze, a dodatkowo może objąć akcje ? Przyjmuje się, że nie ma tu swobody wyboru, musi on wnieść wkład na inne fundusze, a to że dodatkowo obejmie akcje, to kwestia drugogorzędna. Wkłady te będą umieszczane na innych funduszach. Jakich ? Mamy tu do czynienia z spółką komandytowo-akcyjną, czyli stosujemy odpowiednio przepisy o spółce akcyjnej, więc może to być kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, czy specjalnie odrębnie utworzony kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy i fundusz to po prostu zamienne pojęcie, może to więc być odrębnie utworzony fundusz wkładów komplementariuszy. Ten fundusz określony jest mianem kapitału udziałowego, bo w zamian za te wkłady komplementariusz uzyskuje udział kapitałowy w spółce. Ponadto jeżeli taki komplementariusz objąłby wyłącznie akcje, to mógłby je potem sprzedać i stałby się wspólnikiem bez wkładu. A jako komplementariusz ma obowiązek wnoszenia wkładu do spółki.
Jeżeli wkłady będą niepieniężne, to należy sporządzić sprawozdanie założycieli i poddać je badaniu biegłego.

More to explorer