Wpis do KRS w Internecie rozszerzony o e-mail i adres strony internetowej.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wydruk z internetowej bazy Krajowego Rejestru Sądowego będzie miał moc dokumentu urzędowego. Dane przedsiębiorców będzie można sprawdzać bezpłatnie za pośrednictwem Internetu.

Przedsiębiorca będzie mógł zamieścić w Krajowym Rejestrze Sądowym adres strony internetowej oraz poczty elektronicznej, a jego kontrahent nie wychodząc z domu, otrzyma dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze – takie ułatwienia dla firm przewiduje projekt nowelizacji ustawy o KRS, który Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało na posiedzenie Rady Ministrów.

Projekt przewiduje, że każdy będzie mógł bezpłatnie wydrukować sobie z Centralnej Informacji KRS wszystkie interesującego go dane o spółkach. Ponadto taki wydruk będzie miał moc urzędową. Oznacza to, że będzie można posługiwać się nim przed urzędami i sądami jako dowodem. Tego typu dokument stanowi bowiem dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że sąd po powzięciu informacji o nadaniu firmie Numeru Identyfikacji Podatkowej dokona jego wpisu do KRS z urzędu. Oznacza to, że przedsiębiorca nie otrzyma postanowienia o dokonaniu wpisu, a sąd nie będzie go uzasadniał. Wpis NIP będzie bezpłatny i nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Nowelizacja umożliwi także zamieszczanie w rejestrze adresu strony internetowej oraz poczty elektronicznej.

Wpisanie tego typu danych będzie jednak odpłatne, a na przedsiębiorcę zostanie nałożony obowiązek ich aktualizowania. Wprowadzenie tych przepisów – zdaniem resortu sprawiedliwości – przyczyni się do usprawnienia komunikacji między firmami. Jej wprowadzenie jest konieczne z tego względu, że w obrocie gospodarczym powszechną praktyką jest komunikowanie się z urzędami lub innymi podmiotami za pośrednictwem Internetu.

More to explorer