Wreszcie są wzory deklaracji dla opodatkowanych podatkiem tonażowym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Z dniem 18 stycznia 2013 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów zeznania podatkowego oraz oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (Dz.U.2013, poz. 94).

Rozporządzenie to określa wzór:
1)   zeznania o wysokości podatku tonażowego należnego za dany rok podatkowy (PT-2(1)), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)  oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym (PT-1(1)), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer