Wreszcie wiadomo jak obliczać masę ładunków drewna

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 19 stycznia 2012 r. obowiązuje cząstka przepisów zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321) wprowadzając przepisy o ustaleniu rzeczywistej masy pojazdu przy przewozie drewna poprzez dodanie do art. 61 ust. 15 i 16. Pozostałe przepisy tej noweli wejdą w życie 19 października 2012 r.

Zmiana dotyczy obliczania masy ładunków drewna. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym masa zostanie ustalona na podstawie objętości i gęstości danego gatunku drzewa. Obie wartości zostaną przez siebie pomnożone i w ten sposób znana będzie masa przewożonego drewna. Gęstości poszczególnych rodzajów drzew określą ministrowie środowiska oraz gospodarki w odpowiednim rozporządzeniu. Obecnie ustalanie masy przewozu drewna nie jest łatwe, a więc przewoźnicy łamią przepisy i przekraczają górne limity nacisków osi pojazdu na drogi.

More to explorer