Wspólnotowy kodeks wizowy nieznacznie zmieniony

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W dniu 20 marca 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 810/2009 ustanawiającego wspólnotowy kodeks wizowy z dnia 15 lutego 2012 r. (Dz.UrzUEL.2012.58.3). Zmiana ta wyjaśnia przepisy dotyczące tranzytu przez międzynarodową strefę portów lotniczych. Obywatele państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej i którzy posiadają ważną wizę wydaną przez państwo członkowskie, Kanadę, Japonię lub Stany Zjednoczone Ameryki bądź którzy posiadają ważny dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie, Andorę, Kanadę, Japonię, San Marino lub Stany Zjednoczone Ameryki, są zwolnieni z wymogu posiadania wizy lotniskowej. Należy wyjaśnić, że zwolnienie to dotyczy również posiadaczy ważnych wiz lub dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie, które nie uczestniczyły w przyjęciu tego rozporządzenia i przez państwa członkowskie, które nie stosują jeszcze w pełni przepisów dorobku Schengen. Powyższe rozporządzenie stanowi tzw. dorobek Schengen, czyli porozumienia, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej.

More to explorer