Wybór pierwszych władz w spółce akcyjnej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Na etapie sporządzania statutu dochodzi też do wyboru pierwszych władz spółki. Wówczas dokonywany jest wybór Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wybór musi zostać potwierdzony dokumentem. Można spotkać w literaturze stanowisko, że założyciele mogą powołać jedynie radę nadzorczą, ponieważ rada nadzorcza powołuje w spółce akcyjnej zarząd. Trzeba pamiętać, że to jest dopiero etap przedspółki. O ile normalnie stosuje się do spółki w organizacji, jako ułomnej osoby prawnej, przepisy dotyczące spółki po rejestracji, to trudno jest uzasadniać konieczność stosowania tych przepisów na etapie przedspółki. A jeżeli akcjonariusze w swoich oświadczeniach o objęciu akcji będą musieli stwierdzić dokonanie wyboru pierwszych władz, to one muszą być już wcześniej powołane (co oznacza że wybór rady nadzorczej i zarządu powinien nastąpić przed składaniem oświadczeń o objęciu akcji). W związku z powyższym władze powołują założyciele. Można to zrobić w jednym akcie notarialnym z momentem podpisania statutu, ale nie będzie to stanowiło integralnej części statutu.

Zawiązanie jednoczesne

Pojawia się określenie „zawiązanie jednoczesne”. Jest to sytuacja, kiedy wszyscy założyciele stanowią jednocześnie grupę wszystkich akcjonariuszy. W takim przypadku ci przyszli akcjonariusze wybierają organy. Prowadzi to od razu do powstania spółki w organizacji. Kiedy będzie mała grupa akcjonariuszy np. 3 osoby, które mają zostać założycielami i mają objąć akcje, to jednocześnie podpisują statut, składają oświadczenia o objęciu akcji i powołują władze, czyli może dojść do powstania spółki w organizacji w tzw. „zawiązaniu jednoczesnym”.

More to explorer