Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Władza rodzicielska powinna być wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym (czyli dobrem dziecka). Generalnie jest to prawo do osobistego wykonywania władzy, choć czasem można skorzystać z pomocy innych osób czy instytucji.

Władza przysługuje obojgu rodzicom, ale każde z nich obowiązane jest i uprawnione do jej wykonywania. Każdy z rodziców może też samodzielnie działać jako przedstawiciel ustawowy. Natomiast o istotnych sprawach winni rodzice rozstrzygać wspólnie.
Zalicza się do takich:
– imię
– szkołę
– przyszły zawód (ukierunkowanie)
– leczenie
– wyjazd za granicę
W braku porozumienia między rodzicam rozstrzyga sąd opiekuńczy (podobnie jak przy sprawach istotnych dla rodziny – art. 24 KRO).

Rodzice nie podlegają z mocy prawa nadzorowi sądu, ale dopiero wtedy, gdy sąd ten tak postanowi zgodnie z zasadą autonomii rodziny. Sąd, jak i inne organy powinny udzielać rodzicom niezbędnej pomocy przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

More to explorer