Wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W art. 87 Kodeksu Wykroczeń jest opisane wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
Kto, będąc pod wpływem alkoholu lub innego, podobnie działającego środka (w tym środków odurzających) prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym popełnia wykroczenie. Musi być pod wpływem i musi być pojazd mechaniczny – to jest wykroczenie. Nie musi dojść do jakiegokolwiek zdarzenie, jakiejkolwiek szkody.

Tu poniżej ten przepis:

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie musi być koniecznie na drodze publicznej. Bo i tak to powoduje niebezpieczeństwo, także może stać się to poza traktami publicznymi. Jest ciekawe zagadnienie jak traktować kursanta kursu jazdy i instruktora który też ma pedały i czy to jest prowadzenie. Można więc przyjąć, że instruktor też podlega temu przepisowi jako współprowadzący. Nie jest prowadzącym pojazd ktoś, kto pojazd pcha. Może i tak być to traktowane jako stwarzanie zagrożenia czasami. Pojęcie pojazdu mechanicznego nie jest nigdzie zdefiniowane w przepisach karnych, ale są szczątkowe definicje w ustawie prawo o ruchu drogowym. Mamy tam katalog pojazdów. Doktryna wypracowała, że jest to pojazd napędzany silnikiem – posiadający możliwość zmiany jednej energii w drugą. Nie jest to pojazd napędzany siłą mięśni ludzkich czy zwierzęcych, siłą przyrody (np. żagle). Rower nie jest – motorower tak. Bywały kiedyś rowery z silniczkami. Dopóki jednak zachował właściwość i może być nogami to jeszcze rower, ale to zagadnienie nie jest już istotne bo takich rzeczy się nie robi.
Ruch lądowy wodny i powietrzny – to bardzo szerokie ujęcie. Nie ma definicje takiego ruchu. To jakaś komunikacja odbywająca się na lądzie, wodzie lub powietrzu. Chodzi o ruch, który podlega jakimś regułom. Nie, kiedy jest prywatny teren i reguły wyznacza właściciel. Gdyby doszło do zderzenia na prywatnej działce to inaczej to trzeba będzie kwalifikować. Taki specyficzny ruch to ruch na dole w kopalni, na parkingu przyzakładowym – tu reguły obowiązują i jest to taki ruch.
Art. 87 § 2 Kodeksu Wykroczeń – mamy inny pojazd, niemechaniczny – jak na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania. Droga publiczna to droga krajowa wojewódzka powiatowa i gminna, nie są to drogi wewnętrzne. Strefę zamieszkania prawo o ruchu drogowym definiuje.
Drogi publiczne nie są tak opisane, żeby można w terenie się zorientować od razu czy to jest publiczna, więc należy zachować szczególną ostrożność.

More to explorer