Wymogi bezpieczeństwa w zakresie transeuropejskiej sieci drogowej wprowadzone

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 31 maja 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 472). Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Wprowadza ona głównie do ustawy rozdział 2b (Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego) i 2c (Zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej). Ma ona na celu ustanowienie oraz wdrożenie procedur w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg publicznych należących do transeuropejskiej sieci drogowej, a tym samym poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg. Nowelizacja wprowadza obowiązek przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej. Określa również wymagania wobec audytora, który przeprowadza audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowela wprowadza w związku z powyższymi przepisami niewielkie zmiany m.in. w ustawie Prawo Budowlane oraz w Prawie o ruchu drogowym.

More to explorer