Wynagrodzenie biegłego z medycyny nie może być limitowane

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

23 maja 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt SK 24/11 (Dz.U. 2012, poz. 569). § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym w związku z regulacją zawartą w załączniku nr 1 lp. 11 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim ustanawia górną granicę wynagrodzenia dla biegłego z zakresu medycyny za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 (równa ochrona dla wszystkich własności) w związku z art. 32 (równość wobec prawa) oraz art. 2 (demokratyczne państwo prawne) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

More to explorer