Wynajem zgody z prawem

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Podejmując decyzję o wynajmie mieszkania należy najpierw zapoznać się z przepisami prawnymi związanymi z tą kwestią. Może to pozwolić  na uniknięcie problemów związanych z niefrasobliwymi lokatorami.

Podstawą wynajmu mieszkania jest zawarcie umowy najmu. Umowa najmu jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego art. 659-692 jak i ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.01.71.733 z późn. zm.). Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sporządzenie umowy, która powinna przede wszystkim zawierać takie informacje jak:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • oznaczenie stron umowy njamu,
  • opis przedmiotu najmu,
  • wysokość czynszu,
  • sposób i termin zapłaty czynszu,
  • opłaty dodatkowe związane z eksploatacją mieszkania,
  • użytkowanie mieszkanie,
  • czas trwania umowy najmu itp.

Prawidłowe zawarcie umowy pozwoli na uniknięcie wielu problemów ze strony lokatorów, szczególnie dotyczyć to może niewypłacalności ze strony najemcy, oraz niewłaściwego uzytkowania mieszkania. To są najczęstsze problemy z jakimi borykaja się osoby wynajmujące mieszkanie.

Osoba decydująca się wynająć mieszkanie, podpisując i rejestrując umowę jest zobowiązana do odprowadzenia odpowiedniego podatku. Powinien być on opłacony w Urzędzie Skarbowym najbliżej miejsca zamieszkania (nie miejsca wynajmowanego lokalu). Nowe przepisy zakładają, że od 1 stycznia 2010 r. właściciele mieszkań, którzy zdecydują się je wynająć, zapłacą 8,5 proc. podatek ryczałtowy od przychodów z najmu. Obecnie podatek w takiej wysokości płacą jedynie osoby, których przychody z najmu nie przekraczają równowartości 4 tys. euro. Natomiast po przekroczeniu tej kwoty, podatek wzrasta do 20 proc. Możliwość opłacenia podatku od dochodu z wynajmu w formie ryczałtu oznacza, że jest to opłata, której wysokość jest stała i ustalana z góry. Jest to korzystne dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Tego rodzaju podatek należy opłacić do 20 dnia nastepnego miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za lokal. Jest to opłacalna forma płacenia podatku szczególnie w przypadku gdy lokator sam opłaca media.

Uniknąć podatku możemy tylko wtedy, gdy podpisana jest umowa o użyczenie lokalu i w dodatku tylko członkom rodziny. Jeśli zawrzesz umowę o użyczenie lokalu osobie spoza rodziny, wtedy niestety także jesteś zobowiązany do odprowadzania podatku od oszacowanego dochodu.

More to explorer