Wyrównanie udziałów i zwrot nakładów w majątku wspólnym małżonków

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wyrównanie udziałów

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Natomiast każdy z małżonków może żądać, aby sąd ustalił udziały w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się do jego powstania.
Takie uprawnienie przysługuje także spadkobiercom małżonka tylko w sytuacji, jeśli wytoczył on powództwo o unieważnienie, rozwód lub wystąpił o separację.
Sąd będzie brał też pod uwagę przyczynienie się w postaci osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i wspólnym gospodarstwie domowym jako kolejny przykład zrównania tych obowiązków.

Zwrot nakładów


Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady z majątku wspólnego na osobisty, z wyjątkiem tych koniecznych na przedmioty przynoszące dochód (dochód staje się wspólny). I odwrotnie – można żądać zwrotu nakładów z osobistego na wspólny. Natomiast nie można żądać zwrotu nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, z wyjątkiem tych które zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Zwroty dokonuje się przy podziale majątku, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot. Podobna sytuacja występuje, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

W powyższych przypadkach w sprawach nieuregulowanych stosuje się do czasu ustania wspólności przepisy o wspólności majątku spadkowego i dziale spadku.

More to explorer