Wyższa opłata roczna za aplikację radcowską i niższa opłata za aplikację komorniczą

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości: z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską (Dz.U. 2012, poz. 1427) – opłata będzie wynosić 3,1-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (4960 zł) oraz z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów komorniczych na pokrycie kosztów szkolenia (Dz.U. 2012, poz. 541) – opłata będzie wynosić 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (4800 zł).

Poprzednio opłata roczna za aplikację radcowską wynosiła 2,8-krotność minimalnego wynagrodzenia (czyli teraz wzrosła), a opłata w przypadku aplikantów komorniczych – 4-krotność minimalnego wynagrodzenia (czyli teraz spadła).

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer