Wyższa składka rentowa

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 lutego 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 291, poz. 1706), która spowodowała wzrost składki rentowej w części płaconej przez płatników.

Jednym z głównym postanowień premiera zawartych w jego expose było podniesienie stopy procentowej składki na powszechne ubezpieczenia rentowe w części finansowanej przez jej płatników o 2 punkty procentowe. Jest to ustawa zmieniająca ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, która realizuje zapowiedź premiera o podwyższeniu składki na ubezpieczenie rentowe. Zmiana polega na podniesieniu o 2 proc. składki na ubezpieczenie rentowe w części finansowanej przez płatników, czyli m.in. przez pracodawców. Skutkiem takiej zmiany jest podniesienie składki na ubezpieczenie rentowe z 6 proc. do 8 proc. Składka będzie finansowana na niezmienionym poziomie 1,5 proc. przez ubezpieczonego (pracownika) oraz na zwiększonym na poziomie 6,5 proc. przez płatnika.

More to explorer