Z Arabią Saudyjską już bez podwójnego opodatkowania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 czerwca 2012 r. obowiązuje Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 502).

Konwencja ta dotyczy wszystkich podatków pobieranych od dochodu, w tym podatków od zysków z przeniesienia własności majątku ruchomego i nieruchomego, jak również podatków od wzrostu wartości majątku. Dotyczy zatem polskich podatków dochodowych PIT i CIT. W przypadku podatków saudyjskich konwencja ta dotyczy Zakatu, obowiązkowego datku na rzecz wspólnoty muzułmańskiej od posiadanego majątku i podatku dochodowego, włącznie z podatkiem od działalności inwestycyjnej w gaz ziemny. Konwencja reguluje także m.in. dywidendy, dochód z wierzytelności, należności licencyjne, dochody artystów i sportowców oraz dochody z emerytur i rent.

More to explorer