Z Jersey już bez podwójnego opodatkowania

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Także od 15 czerwca 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (Dz.U. 2012, poz. 617).

Należy wspomnieć, że Jersey jest jednym z dwóch tzw. baliwatów (oprócz Guernsey) stanowiącymi Wyspy Normandzkie leżące między Wielką Brytanią a Francją. Formalnie te baliwaty nie są częścią Wielkiej Brytanii (tak jak Wyspa Man), choć podlegają bezpośrednio koronie brytyjskiej. Nie należą one także do Unii Europejskiej, choć politycznie są zaliczane do Wielkiej Brytanii. Prawo brytyjskie nie obowiązuje na terenie tych baliwatów, a więc umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania należało również zawrzeć z Jersey (a dokładniej z baliwatem Jersey).

Wejście w życie umowy o wymianie informacji powoduje zmianę statusu Jersey tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych będzie miała zastosowanie do dochodów z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów. Kwestia ta jest bardzo paląca z uwagi na coraz większą rzeszę Polaków pracujących na Jersey – pozwoli to im uniknąć opodatkowania ich dochodów także w Polsce.

Poza tym z tym quasi-państwem, jakim jest Jersey zawarto dwie inne umowy datowane na 2 grudnia 2011 r.: weszły one w życie również 15 czerwca 2012 r. – o współpracy w zakresie wymiany informacji w sprawach podatkowych (Dz. U. 2012, poz. 615), w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorców eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym (Dz. U. poz. 616). Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Jersey. Wprowadzono generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się, w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.

Z dniem wejścia w życie powyższych ustaw weszła w życie ustawa o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych sporządzonej dnia 6 grudnia 2011 r. w Londynie (Dz. U. 2012, poz. 618). Tu chodzi o ten drugi baliwat Wysp Normandzkich i dotyczy ona jedynie wymiany informacji w sprawach podatkowych (z tym baliwatem jeszcze nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

More to explorer