Zakaz związany z paszami genetycznie modyfikowanymi przesunięty do 1 stycznia 2017 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie noweli ustawy o paszach z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1007). Celem ustawy jest przesunięcie do dnia 1 stycznia 2017 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Zakaz ten sformułowany został w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, a karalność jego naruszenia nastąpiła w art. 53 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, typizującym stosowne wykroczenie (wcześniej ten przepis miał wejść w życie właśnie 1 stycznia 2013 r.).

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer