Zarząd w spółce partnerskiej cz. I

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Model zarządzania w spółce partnerskiej
Tutaj możliwe jest powołanie zarządu i stosujemy tutaj do powołania zarządu art. 201 do 211 oraz przepisy art. 293 do 300 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwestia samego powołania zarządu będzie oczywiście musiała być uregulowana w umowie w umowie. Wskazuje się, że prawo prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania powierza się zarządowi.

Istnieją wątpliwości co do charakteru prawnego zarządu czy to jest organ czy nie, bo to nie jest osoba prawna, a tylko osoba prawna działają przez organy.

Powołanie zarządu


Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą partnerów i taka uchwała będzie zapadała jednomyślnie. Tutaj może się pojawić zagrożenie, gdyż o ile jednomyślność przy powołaniu nie powoduje problemu, to jednomyślność przy odwołaniu członka zarządu przez partnerów jest wymagana; jeżeli nawet zdaniem niektórych partnerów działa on na niekorzyść spółki, to nie ma jednomyślności. Dlatego tu warto wprowadzić wymóg głosowania większością głosów przez partnerów albo przynajmniej przy odwoływaniu, bo to może być zróżnicowane np. powoływanie jednomyślnością, a odwołanie większością głosu.

More to explorer