Zasada równości pracowników

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zasada równości pracowników – opisana w art. 112 Kodeksu Pracy (KP).
Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Analiza treści tego przepisu wskazuje na to, iż równy nie oznacza jednakowy. Chodzi o taką sytuację, by prawo traktowało równo takie same osoby w równych sytuacjach. Trybunał Konstytucyjny tą zasadą zajmował się niejednokrotnie i wskazał, że wszyscy adresaci norm prawnych charakteryzujący się daną cechę istotną relewantną w równym stopniu mają być traktowani równo. Oznacza to, że ocenę równości należy odnieść nie do takiego samego rodzaju pracy, ale do tego samego rodzaju zakresu obowiązków i sposobu ich wykonywania.

Ustawodawca specjalnie opisuje tę zasadę w kontekście porównywanych sytuacji kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Jest to wymóg nie tylko prawa europejskiego, ale również wymóg konstytucyjny. Międzynarodowa Organizacja Pracy w Konwencji 111 wskazała, że przyznanie pracownicom, czyli kobietom, prawa ze względu na odrębności psychofizyczne czy macierzyństwo, nie traktuje się jako przejawu nierówności.

More to explorer