Zasady postępowania karnego – ogólnie

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zasady  procesowe  to  normy  uporządkowane,  które  wskazują  na  charakter  i  cel  procesu  i  wytaczają  główne  wskazówki.

Zasady  procesu,  kształtując  model  postępowania,  pozostają  we  współzależności,  tworząc  system  tych  zasad.

Zasady,   które  wyznaczają  model  procesu  (tzw. naczelne  zasady)  to: 

– zasada  kontradyktoryjności,

– zasada  bezpośredniości  procesu,

–  zasada  prawdy  materialnej.

Zasady  ustrojowe:

1)      zasada  prawa  do  sądu,

2)      zasada  niezawisłości  sędziowskiej,

3)      zasada  udziału  czynnika  społecznego  w  procesie,

4)      zasada  kolegialności sadu.

Zasady  związane  z  wszczęciem  procesu:

1)      zasada  ścigania  z  urzędu,

2)      zasada  legalizmu,

3)      zasada  skargowości.

Zasady  dotyczące  postępowania  dowodowego:

1)      zasada  prawdy,

2)      zasada  bezpośredniości,

3)      zasada  koncentracji  materiału  dowodowego,

4)      zasada  swobodnej  oceny  dowodów.

Zasady  dotyczące  formy  i  sposobu   prowadzenia  postępowania:

1)      zasada  kontradyktoryjności,

2)      zasada  jawności,

3)      zasada  rzetelnego  procesu,

4)      zasada  ustności.

Zasady  dotyczące  sytuacji  prawnej  oskarżonego  w  procesie:

1)      zasada  domniemania  niewinności  oskarżonego,

2)      zasada  prawa do obrony oskarżonego.

More to explorer