Zasiłek rodzinny

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zasiłek rodzinny to jedna z podstawowych form wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Ma on na celu częściow0 pokryć wydatki ponoszone przez rodziców i związane z utrzymaniem dziecka.

Trzeba więc postawić pierwsze pytanie: Komu przysługuje zasiłek rodzinny?
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

1) rodzicom lub jednemu z rodziców (ewentualnie opiekunowi prawnemu dziecka),
2) osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem,
3) osobie uczącej się (pełnoletniej, niepozostającej na utrzymaniu rodziców (w przypadku np. ich śmierci).

Jak wiemy bardzo ważnym kryterium jest także wiek dziecka:
Wygląda to następująco:
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, wymienionym wyżej w punkcie 1 i 2 do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, albo gdy dziecko uczy się w szkole ( nie dłużej niż do 21. roku życia, ewentualnie do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o swojej niepełnosprawności),
W przypadku powyższego punktu 3. -osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Komu taki zasiłek nie przysługuje?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje:
-osobie uczącej się, która jest w związku małżeńskim,
– dziecku bądź osobie uczącej się,  które zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w rodzinie zastępczej),
– pełnoletniemu dziecku lubo sobie uczącej się, która uprawniona jest do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
-osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka ( w tym przypadku występuje kilka wyjątków).

Jednak te wszystkie kryteria to nie wszystko. Na drodze do otrzymania świadczenia rodzinnego staje jeszcze wysokość dochodów na jednego członka w rodzinie. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł lub 583 zł netto (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
Świadczenia rodzinne przyznawane są w tzw. okresie zasiłkowym. Okres ten rozpoczyna się 1 listopada i kończy 31 października następnego roku. Oznacza to, że pod uwagę będą brane dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym rozpoczyna się dany okres zasiłkowy. Np. Jeśli w 2011 będą chcieli Państwo ubiegać się o zasiłek rodzinny to przy uwzględnianiu wysokości dochodów będą brane pod uwagę Państwa dochody z 2010 roku.

Jeśli Państwa rodzina spełnia kryteria, które uprawniają do otrzymania zasiłku rodzinnego kolejnym krokiem staje się wizyta  w urzędzie swojej gminy oraz pobranie wniosku, uzupełnienie go i złożenie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w gminie. Wniosek należy złożyć w odpowiednim okresie tj. od 1 do 31 września.

Gdy już uporają się Państwo z urzędem gminy i złożą kompletny wniosek pozostanie tylko czekać na pieniądze. Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i wygląda następująco:

  • 68 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia,
  • 91 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku  i do ukończenia 18 roku życia,
  • 98 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 roku i do ukończenia 24 roku życia.

Wszystkie rodziny, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 504 zł zdają sobie sprawę, czym jest tak niski zasiłek rodzinny. Mając do dyspozycji powiedzmy to 68 zł zasiłku na dziecko- tak naprawdę nie zmienia to sytuacji polskich rodzin. Za 68 zł miesięcznie możemy naprawdę niewiele kupić. Dodajmy, że w innych krajach UE ta kwota jest znacznie wyższa i wynosi np. w Niemczech min. 184 Euro!

More to explorer