Zdolność upadłościowa cz. I

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Zdolność upadłościowa to zdolność do tego żeby być upadłym, zdolność do tego, aby w stosunku do danego podmiotu mogła zostać ogłoszona upadłość. Nie każdy bowiem podmiot prawa posiada przymiot zdolności upadłościowej. Ta zdolność upadłościowa nie jest tożsama ze zdolnością prawną i zdolnością do czynności prawnych.
Zdolność upadłościową posiadają co zasady przedsiębiorcy (ale także w pewnych przypadkach osoba fizyczna) i ustawa prawo upadłościowe i naprawcze według wzorców ustawodawczych stworzyła własną definicje przedsiębiorcy.
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo upadłościowe i naprawcze odwołuje się ona przy definiowaniu przedsiębiorcy do Kodeksu Cywilnego, a zatem przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa odrębna przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową- to jest zasadnicza definicja, krąg podmiotów posiadających w większości zdolność upadłościową (poza osobami fizycznymi).

More to explorer