Zmiana ustawy o organizacji rynków niektórych produktów rolnych

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również od 15 listopada 2012 r. obowiązuje zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1258). Nowelizacja wdraża zmienione przepisy unijne ograniczające wsparcie finansowe dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw. Zmienia też zasady funkcjonowania grup już istniejących.

Komisja Europejska zmieniła zasady wsparcia finansowego, wprowadzając dwa limity pomocy na realizację przez grupę jej planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw. Rozwiązania unijne wprowadziły także zmiany w procedurze ubiegania się o wstępne uznanie grup producentów. W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, zadania i kompetencje właściwego organu państwa członkowskiego wykonuje od teraz marszałek województwa. Zgodnie z nowymi przepisami, marszałek województwa będzie wydawał dwie decyzje: pierwszą w sprawie wstępnego uznania grupy producentów i wstępnego zatwierdzenia jej planu dochodzenia do uznania i drugą w sprawie zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer