Zmiany w nabywaniu uprawnień do zawodu tłumacza przysięgłego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Do tej pory, kiedy kandydat na tłumacza przysięgłego na egzaminie ze znajomości języka, otrzymał ocenę niedostateczną, do ponownego egzaminu mógł przystąpić  po upływie roku. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej oceny i  dyplomu wydanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, nabywało się uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
Jednak, to jeszcze było za mało, aby rozpocząć pracę w tym zawodzie.  Możliwość rozpoczęcia zawodu, absolwent z pozytywnym wynikiem z egzaminu, zyskiwał dopiero po złożeniu ślubowania i uzyskaniu wpisu na listę tłumaczy przysięgłych. Wpis na ta listę dokonywany był na wniosek  absolwenta, który zdał egzamin, ale nie mógł wykonywać zawodu poprzez brak wpisu na listę.
Teraz aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego, wystarczy ukończyć studia magisterskie i wykazać się na egzaminie ze znajomości języka. Takie zmiany wchodzą już w życie w lipcu 2011 r.
Żeby ułatwić absolwentom dostęp do zawodu tłumacza przysięgłego, zlikwidowany został roczny okres karencji na ponowną możliwość przystąpienia do egzaminu. Ponadto, absolwent studiów z pozytywnym wynikiem, już nie będzie musiał oczekiwać na wpis na listę na tłumaczy  przysięgłych. Wystarczy, że uzyska świadectwo i złoży ślubowanie. Wpis będzie dokonywany z urzędu w dniu wydawania świadectwa. To bardzo dobra zmiana dla osób, ponieważ zdarzało się, że wpis dokonywany był dopiero po pół roku.
Ponadto, do tej pory, kandydat na tłumacza przysięgłego musiał ukończyć studia magisterskie filologiczne i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia języka, z którego chciał zostać tłumaczem przysięgłym. Zapis ten był bardzo krzywdzący dla studentów mało popularnych filologii (zwłaszcza języki europejskie z II grupy językowej oraz języki pozaeuropejskie), gdzie nie otwierano studiów podyplomowych ze względu na zbyt małe zainteresowanie. Teraz, absolwent każdej filologii będzie mógł podejść do egzaminu i starać się o pracę w zawodzie tłumacza przysięgłego.
Również do tej pory, możliwość nabywania uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego mieli, po za obywatelami Polski, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii oraz osoby posiadające obywatelstwo innego państwa na zasadzie wzajemności. Od 1 lipca, zawód tłumacza przysięgłego będą mogli podjąć również obywatele Konfederacji Szwajcarskiej.

More to explorer