Zmiany w niektórych ustawach w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. to data początku obowiązywania noweli niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1544). Zmiany są niezbędne, aby system prawny regulujący od początku 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn był spójny.

Regulacja dotyczy m.in. i związana jest z tym, że nie rozwiązuje się się stosunku pracy w razie osiągnięcia wieku emerytalnego: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej. Wyjątkiem mają być mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na osiągnięty wiek 67 lat.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer