Zmiany w opłacie uiszczanej do Monitora Sądowego i Gospodarczego

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie noweli do rozporządzenia w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia z dnia 10 października 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 1143) związana z likwidacją Monitora Polskiego B.

Jednostki nieobjęte wpisem do KRS, w tym na przykład przedsiębiorstwa osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, które prowadzą księgi rachunkowe oraz poddają obowiązkowemu badaniu roczne sprawozdania finansowe, będą miały obowiązek publikować swoje sprawozdania finansowe w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), zamiast w Monitorze Polskim B. Tak stanowi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. W przypadku tych jednostek opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG od 1 stycznia 2013 r. będzie stała i wyniesie 500 zł.

Pozostałe zmiany: nie tylko sądy rejonowe wymienione w załączniku do rozporządzenia będą mogły przekazywać do MSiG ogłoszenia i obwieszczenia, będą to mogły robić także sądy prowadzące postępowanie w sprawie. Ponadto zostaje zapis o tym, że obwieszczenia i ogłoszenia będzie można przekazywać także w drodze elektronicznej.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer