Zmiany w sprawozdaniach o udzielonej pomocy publicznej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Również od 1 lutego 2013 r. zaczęła obowiązywać nowela rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 113). Podstawowym celem nowelizacji jest skrócenie terminu przekazywania sprawozdań i zaktualizowanych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Zgodnie z nowym brzmieniem § 6 ust. 2 i § 8a ust. 1 i 3 znowelizowanego rozporządzenia termin na przekazanie sprawozdania wynosi 7 dni od dnia udzielenia pomocy (przed wejściem w życie nowych przepisów termin ten wynosił 30 dni).

Ponadto nowe przepisy doprecyzowują, która pomoc de minimis podlega obowiązkowi sporządzenia i przekazania zaktualizowanego sprawozdania, w przypadku zmiany jej wartości. Zgodnie z nową regulację obowiązek aktualizacji sprawozdania dotyczy wyłącznie pomocy de minimis udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację o zmianie, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat. Nowe przepisy znajdą zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia jego wejścia w życie oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r. Dotyczą one podmiotów udzielających pomocy publicznej m.in. organów jednostek samorządu terytorialnego.

Łukasz Mizera – radca prawny

Źródło: www.samorzad.lex.pl

More to explorer