Zmiany w statystyce działalności oświatowej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

1 sierpnia 2012 r. weszły także przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011, Nr 139, poz. 814 z późn. zmianami) w zakresie wprowadzającym zmiany do ustawy o statystyce publicznej i do ustawy o systemie oświaty.

Zmiana w ustawie o statystyce publicznej polega na zmianie definicji urzędowych rejestrów, na wprowadzeniu zapisów o braku wpisu w urzędzie statystycznym w rejestrze podmiotów w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej. Zatem z uwagi na powyższe przepisy nie znajdziemy już w rejestrze podmiotów urzędu statystycznego jednostek prowadzących działalność oświatową, które to podmioty znalazły się w odrębnym rejestrze.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty (kosmetyczne) są właśnie związane z powyższymi zmianami w ustawie o statystyce publicznej – wprowadzono wpisywanie w urzędzie statystycznym jednostek prowadzących działalność oświatową do odrębnego rejestru (odrębnego od rejestru podmiotów).

More to explorer