Zmiany w wieku emerytalnym od 1 stycznia 2013 r.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęła się reforma wieku emerytalnego poprzez wejście w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012 r. poz. 637), która w założeniu ma wydłużyć wiek przejścia na emeryturę u kobiet o siedem lat, u mężczyzn zaś o dwa lata. Ustawa ta zawiera również zmiany w tak zwanej emeryturze rolniczej, częściowej emeryturze rolniczej oraz okresowej emeryturze rolniczej. Zgodnie z nowelizacją ustawy podnoszenie wieku emerytalnego będą dokonywały się w tempie miesięcznym co trzy miesiące, co oznacza, mnie więcej tyle, że w styczniu 2013 roku wiek emerytalny w Polsce w przypadku kobiet wyniesie 60 lat i jeden miesiąc i 65 lat i jeden miesiąc w sytuacji mężczyzn. I tak:
Kobiety urodzone:

  • 1 stycznia 1953 r. – 31 marca 1953 r. wiek emerytalny wynosi co najmniej 60 lat i jeden miesiąc,
  • 1 kwietnia 1953 r. -30 czerwca 1953 r. – co najmniej 60 lat i dwa miesiące,
  • 1 lipca 1953 r. – 30 września 1953 r. – co najmniej 60 lat i trzy miesiące,
  • Wiek docelowy założony przez ustawę (67 lat) będzie dotyczył kobiet urodzonych po 30 września 1973 r.

Mężczyźni urodzeni:

  • 1 stycznia 1948 r.- 31 marca 1948 r. wiek emerytalny wynosi co najmniej 65 lat i jeden miesiąc,
  • 1 kwietnia 1948 r. – 30 czerwca 1948 r. – 65 lat i dwa miesiące,
  • 1 lipca 1948 r.- 30 września 1948 r. – 65 lat i trzy miesiące,
  • wiek docelowy założony przez ustawę (67 lat) będzie dotyczył mężczyzn urodzonych po 30 września 1953 r.

Nowelizacja ustawy zawiera również przepisy dotyczące kwestii emerytury częściowej, która stanowi 50% pełnej kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura częściowa przysługuje w przypadku kobiet, jeżeli kobieta ukończy 62 rok życia i ma co najmniej trzydziestopięcioletni staż opłacania ubezpieczenia, w przypadku mężczyzn wymagane jest ukończenie 65 roku życia i posiadanie co najmniej czterdziestoletniego stażu ubezpieczeniowego. Emerytura częściowa będzie przyznawana na wniosek, po osiągnięciu wieku emerytalnego zmieniana na pełną emeryturę. Świadczenie emerytury częściowej będzie jedynie waloryzowane. Po przejściu na pełną emeryturę, kwota pełnej emerytury będzie pomniejszana o wypłacaną dotychczas kwotę emerytury częściowej.
Dodatkowo ustawa stanowi, że decyzja na mocy której przyznawane jest prawo do emerytury z tytułu warunków szczególnych lub w szczególnym charakterze, nie jest zależna od rozwiązania stosunku pracy. Co ważne ustawa daje możliwość opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, osobom, które nie musza tego robić obowiązkowo, chodzi tu np. osoby pracujące w oparciu o umowę o dzieło.
Szczególnie uprawnieni zostali rolnicy, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę do 2017 roku, przy spełnieniu warunków ustawowych.
Nowa ustawa budząca wiele kontrowersji, ma na celu wprowadzeniu oszczędności w finansach publicznych kosztem osób w podeszłym wieku.

More to explorer