Zmiany w zakresie tzw. pierwszej sprzedaży gatunków ryb

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

26 lipca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji rynku rybnego z dnia 25 maja 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 789), która określa miejsca, w których mogą być sprzedawane ryby z połowu.

Nowelizacja ustawy o organizacji rynku rybnego określa miejsca, w których mogą być sprzedawane ryby z połowu. Zgodnie z nowymi przepisami tzw. pierwsza sprzedaż gatunków ryb, które są objęte wzmożoną ochroną lub nadzorem (łosoś, dorsz), została ograniczona tylko do specjalnie wyodrębnionych w portach miejsc lub przestrzeni rybackich nazywanych centrami pierwszej sprzedaży. Centra te to obiekty wyposażone w niezbędną infrastrukturę, w szczególności wyładunkową i transportową, przeznaczone do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb. Obecnie znajdują się one w Ustce, Kołobrzegu, Darłowie, Władysławowie oraz na Helu.

Uchwalona przez Sejm ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który uznał  za niekonstytucyjne niektóre przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego. TK zakwestionował przepisy, które upoważniały ministra ds. rybołówstwa do wskazywania w drodze rozporządzenia tzw. innych, poza centrami, miejsc pierwszej sprzedaży ryb. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie właściwych warunków weterynaryjno-sanitarnych oraz eliminowanie z rynku produktów pochodzących z nielegalnych lub nieraportowanych połowów.

Źródło: www.sejm.gov.pl

More to explorer