Znaj swoje prawa w podróży.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

W ciągu ostatnich trzydziestu lat Europa przeżywa boom komunikacyjny. Dla milionów Europejczyków podróże stały się codziennością. Wszyscy mogą korzystać z możliwości podróżowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne jest zatem, by mieszkańcy Unii znali swoje prawa w trakcie podróży. Pod koniec czerwca bieżącego roku Komisja Europejska rozpoczęła kampanię informacyjną dotyczącą praw pasażera. Pasażerowie bowiem mają być w ten sam sposób traktowani w całej Unii Europejskiej. Kampania prowadzona jest w dwudziestu trzech językach. Czas trwania kampanii oczywiście celowo został ustalony na koniec czerwca, gdyż jest to czas, w którym rozpoczyna się tak zwany szczyt w ruchu turystycznym.

Dzięki prowadzonej kampanii, pasażerowie mają mieć łatwiejszy dostęp do informacji potrzebnych w czasie podróży.

Kampania prowadzona jest za pomocą plakatów oraz ulotek informacyjnych, które zostały umieszczone w portach lotniczych oraz na dworcach kolejowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Pasażerowie mogą również korzystać ze strony internetowej, która również jest źródłem informacji na temat praw przysługujących podróżnym na terytorium Unii Europejskiej. Pasażerowie będą mogli na niej znaleźć informacje na temat przysługujących im praw w zależności od środka transportu.

W prawach pasażera określono, co przysługuje podróżującym w sytuacji gdy podczas podróży pojawią się problemy. Przykłady takich problemów to opóźnienie lub odwołanie lotu lub przejazdu oraz utrata lub uszkodzenie bagażu. Przepisy te gwarantują również równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komisja pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu praw pasażera o inne środki transportu. Przedstawione niedawno wnioski legislacyjne dotyczą praw pasażerów podróżujących drogą morską lub wodnymi drogami śródlądowymi oraz pasażerów korzystających z autobusów i autokarów. W zależności od tego, jak będą przebiegać prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i w Radzie, wnioski te mogą zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Zaraz potem pasażerowie zostaną poinformowani o nowych prawach za pomocą kampanii informacyjnej, która potrwa dwa lata.

More to explorer