Znaki akcyzy można przekazywać następcom prawnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Jeszcze tytułem uzupełnienia przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.; obowiązuje od tego dnia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz.U. 2012, poz. 1522). Celem przygotowanych regulacji jest usprawnienie obowiązującego systemu znaków akcyzy w zakresie ich przekazywania następcom prawnym lub podmiotom powstałym na skutek przekształcenia.

Następcy prawni lub podmioty przekształcone, w sytuacjach uregulowanych w Ordynacji podatkowej, nie będą musieli zwracać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego niewykorzystanych znaków akcyzy i tym wnioskować o wydanie nowych. Przekazanie znaków akcyzy będzie się odbywać poprzez sporządzenie protokołu. Najpóźniej 3 dni przed przekazaniem trzeba będzie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a następnie dostarczyć mu jeden egzemplarz protokołu.

Łukasz Mizera – radca prawny

More to explorer