Tag: księgi wieczyste

Odpisy z ksiąg wieczystych

Osoba pragnąca uzyskać dane z akt ksiąg wieczystych może ich nie otrzymać z uwagi na np. tajemnicę handlową przedsiębiorcy, można się narazić wówczas na odpowiedzialność odszkodowawczą. Innym przejawem formalnej jawności ksiąg wieczystych jest wydawanie odpisów ksiąg wieczystych. To dokumenty, które poświadczają ostatni stan prawny nieruchomości, zawierają wszystkie niewykreślone wpisy. Inne nazwy to odpis aktualny, skrócony. Wydawany Read more…

Udostępnianie akt ksiąg wieczystych

Akta księgi wieczystej mogą być udostępniane, ale z pewnymi ograniczeniami. Stanowi o tym art. 361 ust. 4 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece: Akta księgi wieczystej może przeglądać, w sposób określony w ust. 3, osoba mająca interes prawny oraz notariusz.  Osoba majaca interes prawny może przeglądać akta księgi wieczystej. Chodzi tu o prawa dotyczące danej osoby, Read more…

Zasada formalnej jawności ksiąg wieczystych cz. I

Art. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi: Księgi wieczyste są jawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Wnioski wpływające do wydziału o wpis są rejestrowane w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym. Nazywa się to dziennikiem ksiąg wieczystych. W każdym innym wydziale nazywa się to Read more…